De professional die medewerkers
weer in beweging zet.

Arbeidsdeskundig onderzoek Noord-Holland

De arbeidsdeskundige is dé professional als het gaat om mens, werk en inkomen. Onafhankelijk, gecertificeerd en geregistreerd. In geval van langdurig ziekteverzuim stelt de bedrijfsarts de beperkingen vast. Aan de hand van deze beperkingen bepaalt de arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Wat voor werk of werkzaamheden kan iemand nog wel of niet meer doen?

Ziek zijn en toch werken!?

Als een werknemer langer ziek is, wil dat niet zeggen dat iemand zijn werk helemaal niet meer kan doen. De arbeidsdeskundige gaat ervan uit dat er altijd mogelijkheden zijn om te werken. Er wordt gekeken naar het individu, het werk, de werkplek en de thuissituatie.

Eerstejaars evaluatie ziekteverzuim

Een arbeidsdeskundige wordt vaak ingezet bij een eerstejaars-evaluatie, vaak in het eerste jaar van het ziekteverzuim. In dit onderzoek bekijkt de arbeidsdeskundige in hoeverre de werknemer zijn eigen werk nog kan doen. Ook kan de arbeidsdeskundige bekijken of er passend werk mogelijk is bij de eigen werkgever.

Wellicht moet er gekeken worden naar werk bij een andere werkgever. Dan kan er een re-integratietraject 2e spoor worden ingezet.

Problemen met de verzuimaanpak

Ook kan een arbeidsdeskundige helpen en adviseren bij lastig of problematisch verzuim. Als er méér nodig is. Dan zorgt de arbeidsdeskundige voor een helder en duidelijk advies over verdere begeleiding en reïntegratie. Zo kan een loonsanctie van het UWV vaak voorkomen worden.

“De arbeidsdeskundige zet uw medewerker(s) weer in beweging.”

06-10671053 info@arbeidsdeskundige-joskonijn.nl © 2022 Jos Konijn RAD