De professional die medewerkers weer in beweging zet.

Eerstejaars evaluatie

Onderzoek naar re-integratiemogelijkheden

Een eerstejaars evaluatie is een onderzoek van de arbeidsdeskundige om te bepalen in welke mate een werknemer met beperkingen het eigen werk bij zijn werkgever kan doen. Het is verplicht in het kader van de wet Poortwachter. Wellicht zijn er aanpassingen in het aantal uren, de werkplek of taken noodzakelijk. Als dat niet lukt kan er binnen het bedrijf bekeken worden of er een andere passende functie mogelijk is.

Onvoldoende mogelijkheden om te werken?

Alles wordt daarbij meegenomen in het onderzoek. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen het eigen bedrijf duurzaam te blijven werken, dan kan gekeken worden of en hoe een 2e spoortraject richting een andere werkgever ingezet kan worden. Het onderzoek met de conclusies en het re-integratie-advies worden in de arbeidsdeskundige rapportage weergegeven.

Wanneer eerstejaars evaluatie inzetten?

De eerstejaars evaluatie is een verplichting voor de verzuimbegeleiding in het kader van de Wet Poortwachter. De term ‘eerstejaars’ betekent niet dat het pas na een jaar wordt ingezet. De evaluatie moet worden ingezet in het eerste jaar van ziekteverzuim, zodra bekend is dat werken in het eigen bedrijf waarschijnlijk onvoldoende mogelijkheden biedt. Dus dat kan ook al na een paar maanden zijn.

Wil je gerichte informatie & advies?

Neem contact met me op voor vrijblijvend persoonlijk advies & informatie,
dat afgestemd is op de situatie in jullie bedrijf.