De professional die medewerkers weer in beweging zet.

Werkplekonderzoek & functieanalyse

Met een werkplekonderzoek & functieanalyse wordt onderzocht wat de functie van een bepaalde werknemer precies inhoudt en op wat voor werkplek de werkzaamheden worden verricht. Daarmee kan worden bepaald wat de arbeidsbelastingen van deze functie zijn en/of daarmee de belastbaarheid van de werknemer wel of niet wordt overschreden.

De volgende factoren zijn daarbij van belang:

  • Inrichting van de werkplek
  • Werkomstandigheden
  • Gebruikte machines/gereedschap
  • Verlangde productie
  • Fysieke belastingen
  • Mentale belastingen

Samen met de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen kan bekeken worden of deze functie op deze werkplek passend is. Wellicht dat er aanpassingen mogelijk of nodig zijn om het werk passend te maken.

Dit wordt door de arbeidsdeskundige in een rapportage met advies weergegeven.

Wil je gerichte informatie & advies?

Neem contact met me op voor vrijblijvend persoonlijk advies & informatie,
dat afgestemd is op de situatie in jullie bedrijf.