De professional die medewerkers weer in beweging zet.

Verzuimscan & advies

Hoe is het verzuim bij u geregeld?

Door de verzuimscan wordt duidelijk hoe de aanpak van het ziekteverzuim bij u geregeld is. De mate van verzuim wordt in kaart gebracht, wie wat doet bij kort of langdurig verzuim en wat de kosten zijn bij ziekteverzuim.

Deze gegevens worden geanalyseerd. Daarbij wordt meteen duidelijk waar de knelpunten liggen en wat daaraan gedaan kan worden. Eventuele verbeteringen in het verzuimbeleid of –aanpak worden aangegeven en wat dat u kan opleveren.
Ook kunnen de lopende (complexe) verzuimgevallen worden meegenomen en kan er een goed advies worden gegeven over de re-integratie. Dat is ook het werk van de arbeidsdeskundige.

Complexe regelgeving verzuim

De laatste jaren is de regelgeving met betrekking tot verzuim steeds ingewikkelder geworden. Een contract bij een arbodienst is niet meer voldoende. Het is zaak om vanaf de eerste week na te gaan denken over re-integratie. Wat kan een medewerker nog wel. Het hoeft niet te betekenen dat er een bedrijfsarts wordt ingeschakeld. Het meeste ziekteverzuim heeft weinig met ziekte te maken.

Professioneel & deskundige verzuimspecialist

Het is goed om bij langdurig of frequent verzuim een deskundige specialist in te schakelen die veel meer kan doen dan een reguliere arbodienst.
Een arbeidsdeskundige is zo iemand. Die weet alles van ziekteverzuim, wet- en regelgeving en Sociale Zekerheid. Bovendien is de kennis op het gebied van personeel, HRM, UWV en verzuimaanpak veel groter en breder om u gedegen te kunnen adviseren.
Kijk voor meer informatie ook op: www.de-verzuimspecialist.nl

Wil je gerichte informatie & advies?

Neem contact met me op voor vrijblijvend persoonlijk advies & informatie,
dat afgestemd is op de situatie in jullie bedrijf.