De professional die medewerkers weer in beweging zet.

Re-integratie spoor 1 & 2

In samenwerking met de arbodienst en het re-integratieburo kan er re-integratie worden ingezet om zieke werknemers binnen of buiten het bedrijf weer passend werk te laten verrichten. Het is belangrijk dat deze werknemers op een snelle en geleidelijke manier het werk gaan hervatten. Al is het voor ’n uur per dag of enkele uren per week. Werkhervatting is eerder een voorwaarde voor herstel dan andersom.

Spoor 1

Na enkele dagen, als duidelijk is waar het verzuim vandaan komt, kan er gestart worden met re-integratie binnen het bedrijf. Er wordt samen met de leidinggevende gekeken wat de medewerker nog wel kan doen, wat voor werk op dat moment passend is, of passend gemaakt kan worden. Bij medische beperkingen kan een bedrijfsarts een re-integratieadvies met opbouwschema vaststellen voor een geleidelijke terugkeer in het arbeidsproces. Contact met de leidinggevende, collega’s en de werkplek is beter dan thuiszitten.

Spoor 2

Als er binnen de eigen organisatie onvoldoende duurzame werkhervatting mogelijk is, wordt er gekeken naar passend werk bij een andere werkgever. Daarvoor moet een re-integratietraject 2e spoor tijdig worden opgestart, waarin in het trajectplan de mogelijkheden om ander werk te gaan doen duidelijk worden. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke werkgevers daarbij in aanmerking komen. Deze werkgevers worden op de juiste manier door de medewerker benaderd, eventueel voor een werkervaringsplek.
Kijk voor meer informatie over een 2e spoortraject ook op: www.varea-reintegratie.nl

 

Wil je gerichte informatie & advies?

Neem contact met me op voor vrijblijvend persoonlijk advies & informatie,
dat afgestemd is op de situatie in jullie bedrijf.